Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Namaste Yoga Urszula Wilczyńska-Kalak (Namaste Yoga), z siedzibą w Poznaniu, ul. Niegolewskich 10/15, 60-232 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w co najmniej jednym z poniższych celów:
  • a.  w celu realizacji transakcji zakupu produktów lub usług oferowanych przez Namaste Yoga (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b),
  • b.  w celu marketingowym i informacyjnym o produktach i usługach na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (RODO Art. 6, ust. 1, lit. a),
  • c.  w celu udzielenia odpowiedzi w przypadku kontaktu drogą elektroniczną na podstawie Państwa zgody (RODO Art. 6, ust. 1, lit. a),
  • d.  w celu realizacji umowy współpracy z Namaste Yoga, której są Państwo stroną (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b).
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Namaste Yoga w zakresie usług hostingu, utrzymania serwera i poczty e-mail, wysyłki newslettera, usług księgowych, z którymi współpracuje Namaste Yoga oraz innym uprawnionymi osobom na ich udokumentowany wniosek. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres:
  • a.  w przypadku realizacji umowy zakupu produktów i usług oferowanych przez Namaste Yoga oraz w przypadku umowy współpracy z Namaste Yoga – przez okres 6 lat od dnia sprzedaży produktu, zakończenia świadczenia usługi lub zakończenia współpracy,
  • b.  w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera i innych powiadomień w celach marketingowych i informacyjnych o produktach i usługach – do chwili cofnięcia Państwa zgody,
  • c.  w przypadku kontaktu drogą elektroniczną przez okres 6 lat od ostatniego kontaktu.
 5. Posiadają Państwo prawo do żądania od Namaste Yoga dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji świadczenia, do którego dane są niezbędne.